Печеливши от кампанията на ФК "Кеш Експрес Сървис" ЕООД за Добрич и Русе

                     
                     
 гр. Добрич                                            гр. Русе
                       300 лева печелят                      
                      м. Февруари                      
                                             
1. Тодорa Данаилова                                            1. Анка Фараонова
2. Юлиян Юлиянов                                            2. Станчо Динев
3. Севим Джелилова                                            3. Дамян Александров
                                             
                      м. Март                      
1. Георги Димитров                                           1. Александър Иванов
2. Коста Костов                                           2. Росица Илиева
3. Демир Казим                                           3. Магдалена Великова
                                             
                      м. Април                      
1. Милена Стефанова                                           1. Емил Павлов
2. Величка Мандарова                                           2. Ерол Таракчиев
3. Снежана Христова                                           3. Александър Николов
                                             
                       100 лева печелят                      
                                             
                      м. Февруари                      
1. Анка Ангелова                                           1. Халил Хюсмен
2. Панчо Данаилов                                           2. Бена Симеонова
3. Мелин Осман                                           3. Семра Бориславова
4. Амет Али                                           4. Атанаска Георгиева
5. Зюлфие Мехмед                                           5. Красимир Хаджипопов
                                             
                      м. Март                      
1. Дафинка Асенова                                           1. Янко Янков
2. Галя Димитрова                                           2. Стоилка Илиева
3. Соня Господинова                                           3. Красимир Желев
4. Павел Павлов                                         4. Станчо Христов
5. Белмин Мусова                                         5. Силвия Сабриева
                                           
                      м. Април                      
1. Севдалина Младенова                                          1. Йорданка Емануилова
2. Юлкяр Алиш                                          2. Катя Савова
3. Белгин Демирова                                          3. Наргюл Помакова
4. Ася Георгиева                                          4. Диян Александров
 5. Ева Маринова                                          5. Диана Бобинайте

 

Обратно към всички

FACEBOOK
Google+