Печеливши от кампанията на ФК "Кеш Експрес Сървис" ЕООД за Добрич и Русе

                      м. Февруари                      
 гр. Добрич                                            гр. Русе
                       300 лева печелят                      
1. Тодорa Данаилова                                            1. Анка Фараонова
2. Юлиян Юлиянов                                            2. Станчо Динев
3. Севим Джелилова                                            3. Дамян Александров
                       100 лева печелят                      
1. Анка Ангелова                                           1. Халил Хюсмен
2. Панчо Данаилов                                           2. Бена Симеонова
3. Мелин Осман                                           3. Семра Бориславова
4. Амет Али                                           4. Атанаска Георгиева
5. Зюлфие Мехмед                                           5. Красимир Хаджипопов

 

Обратно към всички

FACEBOOK
Google+