Защита от измама

Милиони хора, всеки ден изпращат пари на близки, роднини и приятели в цял свят. За да се защитите ефективно от възможна измама, за Вас е важно винаги да бъдете бдителни и да знаете на кого изпращате пари. Информацията по-долу ще Ви бъде полезна, за да се предпазите.
Бъдете внимателни, когато изпращате пари с цел:
- Търгове, поръчки или покупки по Интернет, особено ако цената на продукта е много ниска.
- Ако някой Ви поиска да заплатите такса за лотарийна печалба или награда, която се предполага, че сте спечелили.
- Ако Ви изискват да платите авансово такса, за да получите заем или да запазите кола.
- Ивестиции, които предлагат съмнително висока лихва. Такива оферти обикновено се изпращат по e-mail или с  писмо.
- Ако някой Ви предложи да станете „финансов агент” и да трансферирате суми, натрупани по Ваша сметка към друга страна, срещу съответна комисиона.
- Ако Ви поискат да платите, за да Ви върнат изгубени ценности или животни.
ЗАДАЙТЕ СИ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:
- Това, което правя разумно ли е?
- Кой ще получи парите? Познавам ли лично получателя и мога ли изцяло да му се доверя?
- Следва ли да споделя поверителна информация с непознат човек?
- Възможно ли е офертата да е толкова благоприятна, иначе казано „твърде добра, за да е истина”?
- Трябва ли да преведа парите незабавно?
ДЕЙСТВАЙТЕ ОТГОВОРНО и изпращайте пари само на хора, които познавате лично и чиято идентичност можете да проверите!
Запомнете следното:
- Получателят, с измамни намерения предлага на изпращача да нареди парите на фиктивно име, на името на близък, роднина, приятел или на свое собствено име, като мярка за сигурност. След доставката на стоката изпращачът трябва да промени фиктивното име с името на истинския получател, за да може той да получи парите. По инструкция на получателя, изпращачът му предоставя копие на бланката за нареждане на пари по факс или e-mail, за да удостовери и гарантира закупуването на стоката. Такъв получател чрез фалшив документ за самоличност да изтегля парите и изпращачът не получава заплатената стока.
- Парите са налице и могат да бъдат изтеглени от получателя веднага, след като Вие, като изпращач, получите контролния номер на трансфера (MTCN) и го уведомите. 10 цифровия номер (MTCN), който се генерира при нареждане на трансфера, не осигурява защита на превода и в много от страните той не е задължителен. Получателят може да изтегли парите без наличието на контрлния номер.
- Тест Въпрос и Отговор се поставят, когато получателят не може да представи валиден документ за самоличност и изпратената сума не надвишава 1000 USD или равностойността й в друга валута. Агентът на Western Union е длъжен преди да изплати трансфера да получи Отговора на Тест Въпроса, дори когато получателят представи валиден документ за самоличност. Тест Въпросът не гарантира сигурността на трансфера и не може да бъде използван, за да се забави изплащането му. В някои страни Тест Въпросът не е разрешен.
- Ако някой Ви предложи да бъдете финансов агент или да изпратите пари на човек в чужбина срещу комисиона, съветваме Ви да не приемате тази оферта. Тези пари вероятно са получени чрез измама и трябва да бъдат изпратени в чужбина, колкото е възможно по-бързо. Бъдете внимателни, дори когато Ви обещават работа на договор със заплащане. След като приемете Вие може да бъдете подведени под отговорност за пране на пари или за незаконно предлагане на финансови услуги.
Посочените по-долу примери са реални случаи, но не изчерпват всички възможни видове измами:
Нареждане на парични преводи за Нигерия и други страни от Африка – т. нар. „Нигерийско писмо”:
- Обикновено клиентът в България получава писмо в електронната си поща, с което непознато лице го уведомява, че печели голяма сума пари (1 000 000 долара);
- Изпращача на писмото посочва, че получателят в България ще получава всеки ден преводи чрез Western Union в размер на 5 000 долара;
- За целта получателят трябва да изпрати сума в размер на 200 – 300 долара или евро на лице посочено в писмото.
Нареждане на парични преводи за Нигерия – запознанства чрез интернет:
- Лицето с измамни намерения установява контакт чрез интернет с български граждани в повечето случаи жени;
- След едномесечен контакт и комуникация, лицето започва да иска парични средства за:
- Закупуване на самолетен билет с цел среща  в България и евентуална женитба;
- Спешна помощ при възникнала непредвидена ситуация;
- Уреждане на кредити;
- Помощ за бедстващи страни във връзка с наводнения, земетресения и други природни бедствия.
Нареждане на парични преводи за Великобритания:
- Преводите за Великобритания се изпращат с цел да се наеме квартира или с цел закупуване на автомобил;
- Наредителят в България се е запознал с измамния наемодател или продавач чрез интернет сайт;
- Преводите изпратени за Великобритания са с по-високи стойности 2000 – 3000 евро;
- Наредителят от България изпраща парите на свой близък, роднина или приятел;
- Наредителят предоставя информацията за превода на трето лице, което няма отношение към този превод;
- След 2 – 3 часа преводът е изтеглен с фалшив документ за самоличност.
Нареждане на парични преводи за Китай за закупуване на стоки:
- Клиентът в България избира стока в китайски интернет сайт;
- Стоката се заплаща чрез Western Union и сумата е в размер на 100 – 500 долара;
- Получателят е китайски гражданин и след получаването на  превода не изпраща стоката.
В А Ж Н О!
Ако вече сте изпратили трансфер и подозирате, че сте станали жертва на измама,незабавно се  обърнете  към представителя на Western Union, където сте наредили  превода, с молба да спре трансфера или се обадете на посочените в сайта телефони.
Ние бихме искали да защитим и предпазим от измами както нашите клиенти, така и нашите представители!
При  породени  съмнения  за  измамни  действия  от  страна  на получателя, ние като представител  на Western Union отказваме да наредим паричния трансфер.

FACEBOOK
Google+