• Лятна кампания 2019
  • WUAIR
  • Станете наш подагент

Western Union . . .

е повече от услуга, улесняваща изпращането и получаването на пари. Всеки ден ние ви помагаме да поддържате връзка с любимите си хора навсякъде по света чрез бързи, сигурни и достъпни парични преводи. Ние работим с мрежа от около 500 000 представители в над 200 държави и провинции. В България, услугите ни са достъпни и чрез мрежата на  ФК Кеш Експрес Сървис.

За да изпратите пари:

Отидете до най-близкия представител на Western Union и представете валиден документ за самоличност. Кажете за къде и колко пари искате да изпратите и имената на получателя.

 

 

Служителят на Western Union ще попълни информацията за превода в системата и ще отпечата формуляр за изпращане.

 

 

Проверете данните във формуляра, за да се уверите, че са въведени правилно в системата и подпишете формуляра.

 

 

Служителят на Western Union ще Ви върне документа за самоличност и копие от формуляра, където ще видите контролния номер на превода (MTCN) и сумата за изплащане.

 

За да получите пари:

Отидете до най-близкия представител на Western Union, представете валиден документ за самоличност и кажете задължителната информация за получаване на превода.

 

 

Служителят на Western Union ще провери документа Ви за самоличност и останалата информация в системата и ако е вярна, ще отпечата формуляр за получаване на пари.

 

 

Проверете данните във формуляра, за да се уверите, че са точни и го подпишете. Служителят ще Ви даде парите, разписка и документа Ви за самоличност.

 
FACEBOOK
Google+